Omtanke

 Låt din medicin vara din mat

och låt din mat vara din medicin.

Sokrates xxxx f.kr.

 

Jag heter Cecilia Svensson och det är jag som driver företaget Omtanke.

 

Vad vill jag uppnå?

Målet är att göra skillnad och att få just dig att må lite bättre.

 

Hur ska detta då ske?

Jo det ska ske med goda kunskaper om kroppens funktioner och med en lång tids erfarenhet av egen självutläkning från kronisk värk under snart 25 års tid.

Jag är idag helt smärtfri.

 

Många åkommor och sjukdomar vi lider av uppstår ofta utav kroppsliga obalanser

 

Kroppen är en mästare på att läka sig själv om den bara får rätt föutsättningar.

Jag vill hjälpa dig med att försöka återupprätta din balans igen genom individuella samtal eller på avtalade möten där jag kan berätta mera utifrån just dina förutsättningar om att läka och bli hel igen.

 

Förr i tiden var mat lika med naturlig ekologisk föda.

Det fanns inte något annat.

Men i dag har naturlig ekologisk mat blivit det sällsynta undantaget.

Vi lever i en värld av mat odlad med besprutningsmedel och konstgödning.

Tillsatt en myriad av kemikalier och nästan utan näringsämnen.

Maten har blivit vägen till sjukdom i stället för vägen till hälsa.

 

Låt din mat vara din medicin och låt din medicin vara din mat.

Detta visste Sokrates redan 400 år f.kr.
 

Välkommen till Omtanke!

Cecilia Svensson

Diplomerad Kostrådgivare