Omtanke

 Låt din medicin vara din mat

och låt din mat vara din medicin.

Sokrates xxxx f.kr.

 

Tjänster

Kostrådgivning

Under en Kostrådgivning fokuserar jag på att kartlägga ditt näringsupptag.
Jag frågar dig hur du mår, hur du vill må och hur du har mått genom livet. Jag frågar dig om din sjukdomsbild och vilken hjälp du sökt för denna. Utifrån dina svar kan jag kartlägga vilka obalanser du har i kroppen och på det viset kan jag hjälpa dig att förstå varför du mår som du gör i dag.
Kostrådgivning handlar inte så mycket om viktnedgång som det är lätt att tro.
Det handlar snarare om att kartlägga vad du äter och
hur din kost påverkar din hälsa.
Jag informerar dig om mina slutsatser.
Du och jag diskuterar vilka förändringar du behöver göra men till sist är det alltid du som avgör vilka förändringar du vill eller kan göra i livet.
Mitt mål är att du ska bli symptomfri.

Kostrådgivning 90 minuter: 600:-

http:// omtanke.bokadirekt.se

 

KBT och ACC coachning

KBT & ACC coachning handlar om individuella samtal med ett coachande förhållningssätt.
Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig.
KBT & ACC Coachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.
KBT & ACC coaching handlar om att hjälpa dig att hjälpa dig själv – att bidra till att du mår bättre och uppnår den förändring i ditt liv som du vill nå.
KBT kognitiv Coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.
ACC Coaching går ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar.
En viktig del av ACC Coaching är defusion som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, som t.ex. att man identifierar sig med dem.
En av dessa tekniker går ut på att upprepa ett betydelsefullt ord tills det framstår som ett godtyckligt ljud snarare än en sanning som har makt över ens beteende.
En annan numera spridd ACC Coaching teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.
Acceptans innebär att acceptera ens upplevelser av vad som hänt och händer.
Det innebär inte att acceptera att något händer utan att ingripa, t.ex. om någon far illa. I det fallet bör ens värderingar styra vad man ska göra (se nedan), medan acceptans handlar om att inte förneka eller fastna i den smärta händelsen gett upphov till.

KBT och ACC Coachning 120 minuter 600:-

http://omtanke.bokadirekt.se